Jason Berkley Studios is een in België geregistreerde onderneming. De aanduiding ‘Ons’, ‘Wij’ of ‘Onze’ in dit Cookiebeleid verwijst naar Jason Berkley Studios; ‘U’ of ‘Uw’ naar de persoon die onze website bezoekt.

Over dit cookiebeleid

Dit cookiebeleid geeft informatie over de verschillende types van cookies en de redenen waarom We deze gebruiken. Het wil U een beter inzicht geven over wat cookies zijn en welke rol ze spelen als U Onze website bezoekt.
Sinds eind mei 2012 vereist de EU-regelgeving dat alle websites die gebruik maken van cookies U daarvan op de hoogte brengen en om Uw uitdrukkelijke toestemming vragen alvorens gegevens over Uw surfgedrag op te slaan en te achterhalen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een mini-bestand dat geplaatst wordt op de harde schijf van de bezoeker om de communicatie te vergemakkelijken tussen zijn computer (ongeacht het type gebruikt wordt, bijv. computer, smartphone, console of videospellen verbonden met internet, …) en de server van de website.
In deze beperkte betekenis vervult de cookie de rol van een simpele getuige van de transactie door bepaalde informatie op te slaan. Technologische ontwikkelingen kunnen in de toekomst de functies van cookies verruimen, zo kan bijvoorbeeld de capaciteit van de website, de bezoekers, de statistieken en de voorkeuren opgevolgd worden of kan er gerichte reclame verstuurd worden.
Een cookie in de ruimere zin verwijst naar alle bestanden van de overgedragen en verzamelde informatie die opgeslagen werden toen een gebruiker een website bezocht, ongeacht of deze informatie opgeslagen staat op de computer van de bezoeker of op een server. Het is in deze ruimere zin dat de term wordt gebruikt in dit cookiebeleid (zie hieronder: categorieën van cookies die gebruikt worden op onze website).

Waarom gebruiken wij cookies?

Cookies helpen ons om onze website te verbeteren en om u een betere en meer gepersonaliseerde service aan te bieden, bijvoorbeeld door informatie op te slaan omtrent uw voorkeuren en door ons toe te laten u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. U kunt ervoor kiezen om cookies niet te aanvaarden door de instellingen van uw internetbrowser aan te passen, wat echter tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van onze website niet of niet behoorlijk meer werken.
De informatie die we verzamelen kan bestaan uit IP adressen, browserversies, aantal bezoeken, de pagina’s die U bezoekt en uw weergavevoorkeuren. Informatie betreffende de tijdsduur van de cookies die wij normaal gezien gebruiken kan hier teruggevonden worden.
Cookies zijn persoonlijke gegevens aan de hand waarvan een persoon direct of indirect identificeerbaar is, bijvoorbeeld het IP-adres van de computer die u gebruikt. Dit beleid dient dan ook gelezen te worden samen met ons privacybeleid dat u hier kan terugvinden.

Toestemming voor gebruik van cookies

We vragen Uw uitdrukkelijke toestemming om cookies te plaatsen op Uw toestel. Opgelet: indien U verder blijft surfen op Onze website nadat u de kennisgeving inzake de cookies heeft ontvangen, dan houdt dit in dat U zich akkoord verklaart met Ons gebruik van cookies.
U kan op elk ogenblik Uw toestemming betreffende Ons gebruik van cookies intrekken. Indien U ingestelde cookies wenst te beperken of te blokkeren, dan kan dit door Uw browserinstellingen aan te passen; de helpfunctie van Uw browser kan U hierin helpen. U kunt Uw browserinstellingen ook gebruiken om geïnstalleerde cookies te verwijderen, wat echter tot gevolg kan hebben dat U geen toegang heeft tot Onze website of dat de functionaliteit ervan beperkt wordt.
Er zijn ook verschillende websites die uitgebreide informatie bevatten over cookies en hoe deze werken.
Indien U zich wenst uit te schrijven (“Opt-out”) van bepaalde cookies van derden voor gerichte reclame, gelieve de website www.youronlincechoices.eu te bezoeken. Door zich uit te schrijven betekent dit niet dat U niet langer online reclame zal ontvangen, maar enkel dat de onderneming(en) die U heeft verlaten via de Opt-out U niet langer reclame zal/zullen bezorgen die afgestemd is op Uw webvoorkeuren en gebruikspatronen.
Bijkomende informatie: Verschillende categorieën van Cookies die gebruikt worden op Onze website.

Categorie 1. Strikt noodzakelijke cookies

Deze categorie cookies is essentieel opdat U kunt navigeren op Onze website en gebruik kunt maken van de functies ervan, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van toegang tot de beveiligde delen van de website.
Zonder deze cookies kunnen bepaalde diensten die U vraagt, zoals bijvoorbeeld de items uit het winkelwagentje, niet voorzien worden. Deze cookies worden niet gebruikt om informatie over U te verzamelen om bijvoorbeeld een profiel aan te maken, te adverteren of om pagina’s te onthouden die U bezocht heeft tijdens het surfen.

Categorie 2. Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers onze website gebruiken. Zo zal bijvoorbeeld informatie verzameld worden over welke pagina’s het vaakst bezocht werden en welke pagina’s een foutmelding krijgen.
De prestatiecookies verzamelen geen informatie waarmee U als bezoeker kan geïdentificeerd worden. De informatie die door deze cookies verzameld worden, wordt samengevoegd en is daardoor anoniem. Ze wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren.

Categorie 3. Functionaliteitscookies

De Functionaliteitscookies onthouden de door u gemaakte keuzes, zoals bijvoorbeeld het land of de regio waar U zich bevindt wanneer U Onze website bezoekt of Uw taal.
Deze cookies gebruiken Wij zodat wanneer U onze website bezoekt Wij U een aangename ervaring kunnen bieden die consistent is met Uw keuzes. De informatie verzameld door deze cookies kan geanonimiseerd worden en deze cookies kunnen uw surfactiviteiten op andere websites niet volgen.

Categorie 4. Gerichte cookies of advertentiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over Uw surfgewoonten zodat advertenties meer op maat zijn van Uw interesses. Via deze cookies wordt het aantal keer dat U een advertentie wordt getoond beperkt en wordt de efficiëntie gemeten van een advertentiecampagne.
Deze cookies worden meestal geplaatst door een extern advertentienetwerk met de toestemming van de exploitant van de website. Ze onthouden de websites die U bezoekt en de informatie hiervan wordt gedeeld met andere partijen, zoals bijvoorbeeld adverteerders. Gerichte of advertentiecookies worden vaak gekoppeld aan de functionaliteit van een website van een andere organisatie.

Categorie 5. Sociale media cookies

Deze cookies staan U toe om wat U op de website heeft gedaan, te delen op sociale media zoals Pinterest, Facebook en Twitter. We hebben geen controle over deze cookies.
Deze informatie kan gekoppeld worden aan gerichte/advertentie activiteiten. Gelieve de relevante privacybeleiden van de sociale media te lezen betreffende de werking van hun cookies.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om dit cookiebeleid te wijzigen of bij te werken zodat op elk moment rekening kan worden gehouden met de optimale praktijken. We zullen U waarschuwen van enige wijzigingen door de datum aan te passen die bovenaan het Cookiebeleid staat.
We raden U aan om het huidige Cookiebeleid af en toe te controleren.
Indien u enige vragen heeft, gelieve Jason Berkley Studios te contacteren via het volgende e-mailadres: info@jasonberkley.be.